•  
   
 •  
 •  
   
 •  
 • เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57

   
   
   

 

     
 

 

       
 อ.แก้วกานต์ พวงสมบัติ นิสิตปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นำเสนอโปสเตอร์ในงาน RGJ-Ph.D. Congress 18: Global sustainability: Lesson learned from the royal projects  ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และผู้ประสานงานชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 นางสาวเเพรพลอย จันทร์อิน เเละนายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ เข้าร่วมการเเข่งขันพื้นฐานทางวิศวกรรม (ภาษาอังกฤษ) ในงาน Engineering Student Talent Award (ESTA)2017  นิสิตสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากกลับมาจากสหกิจศึกษา ในภาคปลาย/2559
  การสอบประเมินผลการเรียนนิสิตต่างประเทศ  ผลงานศิษย์เก่าของภาควิชาฯ "เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง"
  ครูนักโค้ช โดยมี รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ,ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม เเละอาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ เข้าร่วมโครงการ   ขอเเสดงความยินดีกับ นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ เเละ นางสาวเเพรพลอย จันอินทร์ ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประเมินการทดสอบ GTCC Final Examination สาขาวิชาช่างกลเกษตรร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย   บุคลากรของภาควิชาฯได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔ 
 นิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ เเละนางสาวเเพรพลอย จันอินทร์ ที่ได้รับทุนภูมิพล ประจำปี 2559  นายชูเกียรติ โชติกเสถียร นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมสัมนา 2017 Leroy & Barbara Everson Seed & Biosafety Symposium
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานอุตสาหกรรม  การประชุมวิชาการ TSAE 2017 Conference” งานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทยประจำปี 2560
 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบปีที่ ๑๔

 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วม งานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560 ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
57.03.17Pawin.jpg57.01.29w-nt.jpg57.03.18AE.jpg57.03.31Sirisak.jpg57.02.25onep.jpg57.03.26AIT.jpg57.04.23W-NT.jpg57.02.01safety.jpg57.01.31aeconf20.jpg57.05.08Omron.jpg