Print

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล


 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

 

1. ประจำปี 2538 รางวัลที่ 3 เครื่องอบมะขามหวาน

2. ประจำปี 2539 รางวัลที่ 3 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ

   และ รางวัลชมเชย การออกแบบใบพัดปั๊มน้ำที่สามารถดูดน้ำที่มีของแข็งแขวนลอยได้

3. ประจำปี 2541 รางวัลที่ 3 เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์

4. ประจำปี 2546 รางวัลชมเชย เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก

5. ประจำปี 2548 รางวัลที่ 2 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

 

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชใต้ต้นไม้ผล รางวัลชมเชย 31 ธันวาคม 2545

 

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล

รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภท อาจารย์

นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศ เครื่องปลูกกระชาย ขมิ้นชัน 30 เมษายน 2551

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates