ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ต้อนรับ Prof. Dr.Satoru Tsuchikawa, Assit. Prof. Dr. Tetsuya Inagaki และ Mr. Daisuke Nozawa  Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Japan

       ซึ่งมาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Development of measurement system for rubber" และ "How to use Matlab for analysis of NIR spectra" ให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจ และได้ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับนิสิตปริญญาเอก เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

 

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates