Print

บูรพาจารย์และอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรขอรำลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่าน
ซึ่งสร้างชื่อเสียงฝากไว้ให้กับภาควิชาฯ

assoc_profmongkol_re

 

 

โดยท่านแรกคือ รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส เป็นผู้ที่จดสิทธิบัตร (เครื่องปอกมะพร้าว) เป็นผู้แรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบริษัทได้ซื้อสิทธิบัตรเพื่อนำไปผลิตในเชิงการค้า 

prof_bundit_re

 

ส่วนท่านที่สองคือ ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส โดยท่านสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพจนได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุดในช่วงที่ท่านยังคงทำงานอยู่

อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547

 47banshaw

 

รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน ท่านเป็นอาจารย์นักบริหาร ดำรงตำแหน่งด้านบริหารมากมายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับภาควิชา โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ คือ คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หลังจากคณะฯ ได้แยกการบริหารออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546

อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

 55somyot-ae

 

 

รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร โดยท่านเป็นอาจารย์นักบริหาร เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคนที่สองของคณวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ

55tanya-ae

 

 

รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา โดยท่านสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับนานาชาติไว้มากมาย


อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 pata

 

 ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา

 ดยท่านสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านการลดขนาดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates